Vertaling Russischtalige website naar het Nederlands | Privjet

Vertaling Russischtalige website naar het Nederlands

Wie een beetje vertrouwd is met Russische websites, weet dat die vaak veel meer tekst bevatten dan we in het Nederlandse taalgebied gewoon zijn. Bij de vertaling van een Russischtalige commerciële website komt dus veel meer kijken dan het pure omzetten van de Russische naar een Nederlandse tekst. Gelukkig zijn de vertalers van Privjet ook doorgewinterde copywriters met kennis van SEO. Ze leverden voor dit in Vlaanderen gevestigde Russische schoonheidssalon een werve(le)nde Nederlandstalige website af, met niet alleen oog voor bondigheid en SEO, maar ook voor de Russische eigenheid van de salon.

Jouw Russischtalige website in het Nederlands of omgekeerd?

Mail Privjet op info@privjet.be of bel naar +32 9 329 02 73 en u krijgt van ons een puntgave vertaling die het juiste effect heeft op je doelpubliek.

Of heb je een andere vertaalvraag met Russisch als centrale taal?