Home | Privjet

Op Rusland krijgt het brein geen vat ~ Zij gaat de gewone norm te boven ~ Zij meet zich met een eigen lat ~ In Rusland kan men slechts geloven.

Fjodor Tjoettsjev

Privjet: voor al je communicatie met de Russischtalige markten

Voor alle vertalingen, tolkopdrachten, zakelijke bemiddeling of eender welke vorm van communicatie met de Russische markt is Taissa Majieva je partner bij uitstek. Samen met haar team kan ze bogen op jarenlange ervaring en expertise op alle mogelijke communicatievormen waarin het Russisch een vooraanstaande rol speelt. Medisch tolken, zakelijke correspondentie, beursbegeleiding, interculturele bemiddeling tot literair vertalen: zowel voor het Russisch als voor de andere werktalen garanderen we altijd topkwaliteit. Met zowel native Russische, Vlaamse als Nederlandse vertalers in de rangen bedienen we voor vertalingen in en uit het Russisch bovendien het volledige Nederlandstalige taalgebied.

Taissa Majieva

Hét gezicht van Privjet en al sinds begin 2000 bezig met bruggen bouwen tussen Nederlandstaligen en Russisch-sprekenden. Native speaker Russisch en Tsjetsjeens, al sinds 2001 in België en inmiddels perfect Nederlandstalig. Taissa heeft meer dan 15 jaar ervaring als tolk in verschillende sectoren. Ze is beëdigd tolk voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent en is in het bezit van een juridisch diploma. In 2003 begon ze als vaste tolk in de geestelijke gezondheidszorg, ondertussen heeft ze haar kennis en ervaring uitgebreid tot tal van andere sectoren. Sinds 2011 werkt ze als intercultureel bemiddelaar en medische tolk in het Universitair Ziekenhuis Gent. Vanuit het sociale tolken, waarvoor ze gediplomeerd is door de Vlaamse Overheid, is ze in de zakelijke markt gerold, met succes. Zakelijk, juridisch, medisch of sociaal tolken: het gaat erom de klant een oplossing te bieden, en daar samen mee over na te denken. Dat is het devies van Taissa, en bij uitbreiding van Privjet als bedrijf.


 

certificaten.jpg

Update juni 2019: beëdigd tolk Russisch & Engels - Nederlands

In juni 2019 rondde ik met succes de opleiding Beëdigd Tolken af aan de Universiteit Gent (Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie) voor Russich en Engels naar het Nederlands. Deze opleiding omvatte naast het eigenlijke tolkwerk ook de deelmodules 'Inleiding tot burgerlijk recht en procedures', 'Inleiding tot het strafrecht en -procedures', 'deontologie', 'terminologie', 'interactie binnen politie- en gerechtscontexten'. Eerder was ik al gecertificeerd Sociaal Tolk voor de Vlaamse Overheid en legde ik de eed af voor Russisch-Nederlands en Tsjetsjeens-Nederlands voor het Vredegerecht Kanton Merelbeke.


 

SitemapDisclaimerCookies

website by Ntriga.Agency